Main Logo Mact
Deel deze case

Onbenut potentieel in een groei voor Brustor

Na een doorgrond gesprek met de zaakvoerders gevolgd door een rondleiding binnen het bedrijf, kwamen we samen tot de vaststelling dat de flow van de goederen beter kon. Door in te zetten op een betere workflow kunnen we samen de verdere groei van het bedrijf stimuleren.

Een visualisatie van de processen helpt om het probleem te kunnen kaderen en zo verdere stappen te nemen. Aan de hand van de rode cirkel kan je de mogelijke verbeteringen zien.

Tijdens het overleg met de zaakvoerders en stakeholders kwamen heel wat bruikbare ideeën naar boven. Met onze hands-on ingesteldheid gingen we meteen aan de slag en werkten we samen een concreet plan van aanpak uit. Eens het plan werd goedgekeurd, gingen we samen met de medewerkers meteen over tot de uitvoering ervan.

Wat deed mact exact?

  • Faciliteren tijdens de meetings.
  • Opstelling van een plan van aanpak.
  • Uitrol van de aanpassingen binnen de productie.
  • Resultaat: een geoptimaliseerde groei.

Industrieweg 45
8800 Roeselare
België

BTW BE0763.482.149

DV.O247468