Main Logo Mact

work smarter,
not harder

Ken je het gevoel? Waarbij je merkt dat de flow binnen je bedrijf of productieproces niet helemaal loopt zoals het moet? Mact gaat samen met jou en je medewerkers op zoek naar de beste manieren om de workflow en het rendement van je organisatie te verbeteren. Door nauw samen te werken zorgen we voor gerichte oplossingen. Dat kan gaan van een gedetailleerd advies tot een effectieve implementatie van de oplossingen binnen je bedrijf.

mensen, middelen
en machines

Het rendement binnen je productiebedrijf maximaliseren, dat is zowel voor jou als voor ons het ultieme doel. Hoe we dat exact aanpakken? Door samen het beste uit je mensen naar boven te halen, aan de hand van de juiste middelen, de nodige machines en de geschikte werkmethodes. We brengen de nodige processen in kaart en stellen vast waar de pijnpunten liggen. Zo zorgen we voor concrete oplossingen en acties, die meteen inzetbaar zijn.

hoe kunnen we je helpen?

Bij elk project starten we vanuit de 4V-methode, waarbij we de opportuniteiten definiëren, de aanpak bepalen, de verbeteringen vaststellen en de opvolging bespreken.

trusted by

“Vanuit een bij de KMO-begeerde no-nonsense aanpak weten ze bij mact creatief maar vooral doordacht nieuwe concepten door te voeren en op te leveren. Zelfs met opgerolde mouwen als het moet. Hun expertise is verrijkend op veel gebieden.”

- Bart Verbouwhede, Brustor

“Vanuit een bij de KMO-begeerde no-nonsense aanpak weten ze bij mact creatief maar vooral doordacht nieuwe concepten door te voeren en op te leveren. Zelfs met opgerolde mouwen als het moet. Hun expertise is verrijkend op veel gebieden.”

- Bart Verbouwhede, Brustor

jouw efficiëntie is onze prioriteit

We werken actief mee aan gerichte oplossingen voor de processen binnen je bedrijf. Niet alleen kan je rekenen op ons advies maar ondernemen we ook concrete stappen die we meteen in de praktijk inzetten. In samenwerking met je medewerkers streven we naar een efficiënte workflow. Gedurende het project stappen we mee op de werkvloer en zijn we een extra ondersteuning binnen je bedrijf. Door ons in te leven in je bedrijfssfeer kunnen we gerichter werken aan de nodige verbeteringen. Want met mact worden wij echte ambassadeurs van je onderneming.

time is money

Tijd is de focus. En dan hebben we het niet alleen over de minuten op de klok. Want jullie productiviteit, capaciteit, doorlooptijd en netheid staan centraal.

Aan de hand van een doordachte werkmethode helpen we jouw bedrijf groeien en besparen we jouw onderneming van verloren tijd. Met mact staat de tijd niet stil, want wij gaan alleen maar vooruit.

what’s in it for me?

  • Hogere medewerkerstevredenheid
  • Optimale benutting van de werktijd
  • Transparantere communicatie tussen het management en de werkvloer
  • Meer werkkapitaal
  • Betere inzet van de bestaande middelen

Industrieweg 45
8800 Roeselare
België