Het verhaal van Tom

2005

Gestart als technisch tekenaar. Hier is mijn passie voor continue verbetering langzaam maar zeker gegroeid. De focus lag op het verbeteren van originele onderdelen, maar ook op verbeteringen in toekomstige projecten.

2010

Als leidinggevende van een productieafdeling ontdekte ik hoe belangrijk het is om uw medewerkers optimaal in te zetten en alle onnodige tussenstappen uit te schakelen. Ik had het geluk om vele opleidingen te kunnen volgen (Lean, Six Sigma, TPM, Prince 2, …).

2017

Ik maakte de overstap naar PvO, waar ik klanten kon helpen met het verbeteren van de operationele activiteiten. Mijn favoriete projecten waren (en zijn nog steeds) die waarbij de medewerkers op de werkvloer worden betrokken.

2019

In juni maakte ik de stap om volledig zelfstandig te worden. Daar heb ik nog geen dag spijt van gehad! De doelstelling is om zoveel mogelijk productiebedrijven te ondersteunen en tegelijk zelf een resultaatgerichte organisatie uit te bouwen.
Mact zorgt niet zozeer voor verandering, wel voor verbetering. Alles begint met de observatie dat mensen heel efficiënt kunnen sukkelen. Dat gebeurt niet met opzet, maar onbewust. We zijn gewoontedieren, ook op het werk. We passen ons aan aan bepaalde patronen en processen zonder erbij stil te staan of die wel voor het beste resultaat zorgen. Vaak is er ook simpelweg geen tijd voor analyse of (zelf)reflectie.
Wij nemen die taak graag op ons en helpen bedrijven vooruit door bewust in te zetten op tools die de output maximaliseren. Verwacht van ons geen zware theorie, maar wel een boeiende basis en praktische aanpak.
De efficiëntie behouden we, het sukkelen laten we achterwege.

Tom Lefere – Zaakvoerder mact
Consultancy – Train the trainer – Prototyping – Tools

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucius

Voor wie?

Mact is er in de eerste plaats voor grote en minder grote productiebedrijven, en in de tweede plaats voor iedereen die een meerwaarde wil betekenen in het
ondernemerslandschap zoals we het nu kennen. We werken samen met zaakvoerders en productiemanagers om hun bedrijf, als gevestigde waarde op de markt, binnen de
huidige uitdagingen optimaal gebruik te laten maken van alle aanwezige en beschikbare resources (mens, machine, kennis, oppervlakte, …).

Ons doel is de productie te optimaliseren, niet door harder te werken, wel door slimmer te werken. We kiezen voor een persoonlijke aanpak. Dit betekent dat u altijd kan rekenen op één
contactpersoon die u tijdens een bepaalde periode bijstaat. We gaan in gesprek met iedereen op de werkvloer: van de CEO tot de fabrieksarbeiders. Het is een goed bewaard geheim: de beste consultants lopen gewoon rond in uw bedrijf.

Door te observeren en kennis te delen brengen we vaak al een aantal zaken aan het licht. Hoe verloopt het sorteren, monteren, verpakken, maken, … van de producten? Wat zijn de doelstellingen en wat is de effectieve output? Waar missen we potentieel? Op een overzichtelijke en begrijpelijke manier formuleren we antwoorden en implementeren we praktische
oplossingen.


Concreet houden we ons vaak bezig met ‘tijd’. Logisch, want time is money. Denk aan: capaciteit, productiviteit, doorlooptijd, kwaliteit, effectiviteit, …
Het zijn soms kleine veranderingen die in uw bedrijf voor een wereld van verschil kunnen zorgen.

En waar staat mact nu precies voor?


M
easurable: u mag rekenen op een onderbouwde analyse
Actionable: we maximaliseren het rendement van uw productiebedrijf
Consistent: continu verbeteren als rode draad in al wat we doen
Together: we betrekken iedereen die nodig is voor het slagen van het project.

Samen halen we het beste uit uw mensen, middelen en machines.