Uw output verhogen, klachten verminderen en de tevredenheid van uw medewerkers versterken. Klinkt te goed om waar te zijn? Waarschijnlijk heeft u gewoon nog niet de juiste partner of methode gevonden die uw bedrijf vooruit kan helpen.
Dankzij 15 jaar ervaring kunnen wij dagelijks onze expertise toepassen en continu verbeteringen uitrollen. Wij respecteren de gevoelens die medewerkers hebben tegenover de veranderingen, maar verliezen nooit ons doel uit het oog.
Uw productie is onze prioriteit. Eens de medewerkers het nut zien van wat we doen, en dat gebeurt vrij snel, dan helpen ze ook graag mee om het beste uit zichzelf, de middelen en de machines te halen.

Ontdek hier wat we concreet kunnen betekenen voor uw bedrijf.

Case 1

“Tom, waarom is mijn proces niet stabiel?”


Stap 1: Vaststellen
Tijdens een analyse op de werkvloer werd duidelijk dat de temperatuur de sleutel was tot stabiele productie. Omdat de planning niet
altijd toeliet om de basisonderdelen voldoende op te warmen en er geen budget voor nieuwe ovens was, zochten we naar andere oplossingen.

Stap 2: Visualiseren
We introduceerden een laserthermometer die de temperatuur controleert (voor start productie). Op de deur van de oven plaatsten we een raster zodat men de oven niet moest openen om te weten waar de mal zat. Hierdoor reduceerden we het openen van de ovens. Dit leidde tot minder verbruik en een stabiele temperatuur.

Stap 3: Verbeteren
Het zoeken en uitschakelen van de zwakke schakel had meteen resultaat. Dit was de basis om het productieproces verder te verbeteren. Dankzij enkele gerichte acties en door gebruik te maken van de kennis van de mensen op de werkvloer, zagen we de kosten dalen. Dit was ook de start van enkele investeringen.
De mact meerwaarde: 5% minder uitval, 2% betere leverbetrouwbaarheid en 4% minder operationele kosten, 15% minder energieverbruik.

Case 2

“Tom, we hebben plaats tekort in onze afdeling.”

Stap 1: Vaststellen
Het grondoppervlak was compleet ingenomen waardoor de structuur zoek was. Er was wel nog capaciteit in het magazijn waar onderdelen werden aangebracht en men had nog plaats in de hoogte.

Stap 2: Visualiseren
We bekeken de opties samen met de staalbouwer, fabrikant van hoogbouw en leverancier van zaagmachines. We zorgden voor de uitvoering van de plannen en de opvolging met alle externe partijen. Op die manier werd de klant volledig ontzorgd en was alles na twee maanden operationeel.


Stap 3: Verbeteren
Door een nieuwe zone in de hoogte bij te maken, konden we de flow opnieuw gaan uittekenen. Er werd vrije ruimte gecreëerd op het vloerniveau en het gebruik van de ruimte werd geoptimaliseerd. Zo werden alle mensen, middelen en machines op de best mogelijke manier ingezet.
De mact meerwaarde: plannen en opvolgen van alle acties, optimaal gebruikmaken van de beschikbare oppervlakte,. ademruimte in productie en capaciteit.

Case 3

“Tom, we merken weinig betrokkenheid van onze medewerkers op de werkvloer.”


Stap 1: Vaststellen
Na een gesprek met de zaakvoerders en medewerkers bleek de afstand tussen het management en de werkvloer te groot. Er was nood aan open communicatie tussen alle partijen. In het bedrijf werd er al gebruikgemaakt van whiteboards voor een kort dagelijks overleg, maar dit was niet genoeg.

Stap 2: Visualiseren
Samen met de medewerkers (= key users) stelden we de whiteboards opnieuw op. Door hen controle te geven over de whiteboards werden die efficiënter gebruikt. De data van de werkvloer linken aan de algemene bedrijfsdoelstellingen zorgde ervoor dat de focus bij iedereen terug op hetzelfde lag.

Stap 3: Verbeteren
Betrokkenheid resulteert in minder uitval en meer productiviteit. Door kort op de bal te spelen en acties uit te voeren die de bedrijfsdoelstellingen op de voorgrond plaatsten, kwam er terug een positieve vibe doorheen het productiebedrijf. Als dank werd iedereen getrakteerd op lekkere frietjes.
De mact meerwaarde: betrokken medewerkers, afdelingen samenbrengen, 15% minder uitval, 10% meer productiviteit.

Case 4

“Tom, onze materialen geraken steeds verloren.”


Stap 1: vaststellen
Hier was er reeds een schaduwbord aanwezig voor enkele schroevendraaiers, hamers en sleutels, maar niet voor andere, grotere tools. Elke ochtend was het zoeken naar het juiste materiaal, dat vaak op een andere plaats lag of zelfs helemaal was verdwenen.

Stap 2: visualiseren
Samen met de medewerkers creëerden we een bord waarop alle tools een eigen plaatsje hadden. Hiervoor maakten we een prototype, vervolgens werd alles op maat van de monteurs aangepast. Ze werden betrokken bij het creatieproces en dit zorgde ervoor dat het bord ook effectief gebruikt werd.

Stap 3: verbeteren
We trokken de verbeteringen door naar alle afdelingen. Het probleem van verdwenen tools of tijdverlies door zoeken werd zo verleden tijd. Dankzij een visuele controle van het bord voor het einde van elke shift ontbrak er niets meer en hoefde men zelden nieuw materiaal te voorzien.
De mact meerwaarde: 15% reductie in aankoop van nieuw materiaal, hogere output, medewerkers betrekken in het verbeterproces.

Case 5

“Tom, de orde is zoek in ons magazijn.”


Stap 1: vaststellen
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In de praktijk is het niet zo simpel om orde en structuur aan te brengen én te behouden. In vele magazijnen ziet men na een poos het bos door de bomen niet meer.

Stap 2: visualiseren
We maakten gebruik van de 5S techniek (scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden). Na een korte maar krachtige opleiding gingen we samen aan de slag op de werkvloer. Dankzij verschillende hulpmiddelen (lijnen, identificaties, verantwoordelijkheden, …) konden we de klanten en medewerkers van het bedrijf op korte termijn helpen.


Stap 3: verbeteren
Het toepassen van de 5S techniek zorgde voor een golf van orde en netheid doorheen het bedrijf. Op een kritisch moment brachten we steun en support, niet enkel door erover te praten, maar ook door concrete acties uit te voeren. Andere afdelingen werden zelfs even jaloers op al die structuur, tot we 5S ook bij hen toepasten.

De mact meerwaarde: 10% meer output door efficiëntieverhoging, 15% minder kosten door aanwezigheid va het juiste materiaal, geen arbeidsongevallen, blije medewerkers en klanten die altijd langs mogen komen.

De mact meerwaarde: 10% meer output door efficiëntieverhoging, 15% minder kosten door aanwezigheid va het juiste materiaal, geen arbeidsongevallen, blije medewerkers en klanten die altijd langs mogen komen.

Case nummer 6


“Tom, onze groei loopt ergens vast.”


Stap 1: vaststellen
Na een gesprek met de zaakvoerders en een rondgang door het bedrijf kwamen we tot de vaststelling dat de flow van de goederen ergens vastliep. Dit belemmerde verdere groei en creëerde frustraties.


Stap 2 : visualiseren
In de rode cirkel bevindt zich de oorzaak van de verstoring van de flow. Deze visualisatie helpt om het probleem te kaderen en verdere stappen te nemen. Het maakt ook de focus duidelijk voor alle betrokken partijen.

Stap 3: verbeteren
Tijdens een overleg met de zaakvoerders en stakeholders kwamen bruikbare ideeën naar boven. We gingen hiermee aan de slag en werkten een concreet plan van aanpak uit. Dit hebben we voorgesteld en samen uitgerold.
De mact meerwaarde: 10% meer groei, facilitator tijdens meetings, uitrol aanpassingen in productie.

Case nummer 7


“Tom, onze doelstellingen worden niet behaald.”


Stap 1: vaststellen
Op het einde van de werkdag zagen we dat de vooropgestelde doelen niet werden behaald. Hoewel de arbeiders continu aan het werk waren, was men eerder efficiënt aan het sukkelen dan efficiënt aan het werken.


Stap 2: visualiseren
Op ons output scherm toonden we in real time de output en de resterende tijd die de arbeiders hadden om een bepaalde taak af te werken. Door live te zien waar het fout liep, legden we de pijnpunten bloot en kon men direct actie ondernemen.

Stap 3: verbeteren
Het scherm betekende een grote meerwaarde voor de operatoren, die niet moesten wachten, maar onmiddellijk verder konden met hun werk. Aanvankelijk werd er
gedacht dat dit extra druk zou genereren bij de operatoren, maar het was net een voordeel omdat problemen meteen werden aangepakt en niet langer voor lijvende vertraging zorgden.
De mact meerwaarde: 15% meer output op lange termijn, resultaatgerichte actie,
problemen aanpakken bij de kern.

Testimonials

“Mooi om te zien dat jullie tijdens het project geen partij naar voren trokken (zaakvoerder, kwaliteit, productie, technische dienst, …), maar altijd naar een consensus werkten waardoor iedereen erbij won.”

Wim D

“Jullie zullen altijd werk hebben, want iedereen kan jullie gebruiken. Sinds jullie ons
ondersteunen, halen wij zoveel meer rendement uit onze productie.”

Lieven B

“Eindelijk iemand die eens naar ons luistert en hier ook iets mee doet.”

“Het is fijn om een partij als jullie te hebben om een nieuwe machine te implementeren. We weten waaraan we starten en komen ook binnen budget (tijd en geld) op het juiste moment aan.”

Carine V.

David M.