Waar staan wij ’s ochtends voor op? Onze meerwaarde bestaat erin om verbeteringen te implementeren. Hiervoor dienen we eerst te weten waar de opportuniteit ligt (= vaststellen), wat we zullen aanpakken (visualiseren) om daarna te starten met verbeteren. Samen met uw medewerkers zorgen we voor een productieproces zonder enige vorm van inefficiëntie. Door samen te werken is men betrokken en begrijpt men waarom de verbeteringen essentieel zijn.
We werken actiegericht en streven naar permanente oplossingen.

Hoe?

Vaststellen

We stellen vast wat het probleem is. Het kan zijn dat dit reeds intern gedefinieerd is, maar vaak is het een groot vraagteken. Door als buitenstaander mee te lopen in uw bedrijf en elke stap van het proces – of op z’n minst een deel ervan – objectief te analyseren, komen we tot antwoorden.

Verbeteren

Als de uitdagingen in kaart zijn gebracht en gevisualiseerd zijn, kunnen we starten met verbeteren. Dat doen we niet met een standaardoplossing, wel met concrete tools en hulpmiddelen in functie van uw mensen, gebouw, infrastructuur, …

Visualiseren

We visualiseren het probleem, zodat duidelijk wordt wat de impact ervan is. Door de vaststelling te visualiseren, spreken we klare taal die iedereen begrijpt. Van daaruit kunnen we samen aan de vooropgestelde doelen werken.

Vaststellen

Zoals Peter Drucker, Amerikaans auteur en management goeroe, ooit zei: “Er is niets zo zinloos als efficiënt taken uit te voeren, die absoluut niet moeten worden uitgevoerd.”
En gelijk had ‘ie. Gestroomlijnde productieprocessen en activiteiten zijn de basis voor succes.


De eerste stap is een grondige analyse van je huidige flow. Het is immers moeilijk om zaken te verbeteren zonder te weten waar het schoentje knelt. Letterlijk!
We doen onze veiligheidsschoenen aan en gaan de werkvloer op, want het is hier waar meerwaarde wordt gecreëerd. Meten is weten, en weten is verbeteren! Door een goede en consequente analyse kunnen we bottle necks herkennen en in de toekomst vermijden. We kijken niet naar één onderdeel, maar waar nodig naar de gehele procesketen.

Daarnaast heeft u ook een belangrijke hoeveelheid aan bedrijfsdata die we onder de loep nemen. Op basis van observatie en (cijfermatige) analyse onderbouwen we onze vaststellingen, zodat die voor iedereen begrijpbaar zijn. Want een keten is pas zo sterk als de zwakste schakel. Wat als we de zwakste schakel nu eens heel sterk maakten?

Visualiseren

Het is essentieel om een goed beeld te hebben van de huidige processen. We creëren inzicht in de volgende punten: Waar en wanneer worden er fouten gemaakt? Waar zit het potentieel dat we kunnen benutten? Zijn alle handelingen duidelijk voor de werknemers? Het visualiseren zelf gebeurt steeds op basis van de eerder gemaakte vaststellingen. Zo komt u te weten wat de impact is van de inefficiënte productie.


Een voorbeeld van een zeer goed middel hiervoor is onze timer. Speciaal hiervoor creëren we een scherm dat aan een of meerdere productielijnen wordt gekoppeld. Op het scherm houdt een timer constant de tijd per geproduceerd item bij, net zoals de output en targets van elke productielijn. Zo wordt heel snel duidelijk waar inefficiënt geproduceerd wordt en is er geen betwisting mogelijk.

Andere mogelijkheden zijn een duidelijke Excel file, voorstelling op een white board, FMEA analyse, … De bedoeling is dat het voor iedereen in de organisatie duidelijk wordt dat bepaalde methodes verbeterd kunnen worden.

Verbeteren

Onze focus ligt net zoals die van u op continue verbetering. We doen niet enkel aanbevelingen, maar helpen u ook bij de implementaties en verdere opvolging. Zo kunnen we u van de juiste contacten voorzien en u de nodige componenten bezorgen. Samen met onze leveranciers zorgen we ervoor dat u de juiste tools en prototypes in huis heeft om ergonomisch en tijdsefficiënt te werken. U krijgt bovendien toegang tot alle analyses en documenten die we tijdens het traject hebben opgesteld, zodat u hier steeds naar kunt teruggrijpen.

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat kleine, makkelijk door te voeren ingrepen soms het grootste effect kunnen hebben. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van foto’s die een handeling stap voor stap uitleggen of het aanbrengen van lijnen op de vloer. Maar ook door werknemers vaker te laten wisselen van werkpost of het gebruik van nieuwe instrumenten.
We hanteren een correcte en consequente aanpak, met de juiste mensen, op het juiste niveau.

Het resultaat van onze procesoptimalisatie zijn duurzame oplossingen die meer winst of een hogere omzet tot gevolg hebben.